Konsult på den trygga vägen från ord till handling

EcoTech är din partner i arbetet med ledningssystem och lagbevakning inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi erbjuder kundanpassade lösningar baserade på 30 års erfarenhet och det beprövade webbverktyget EcoVakten. Genom att göra det lätt för hela verksamheten att följa lagar och system i vardagen förhöjs kvaliteten, risker minimeras och lönsamheten ökar.

Vad är ett ledningssystem? Svaret på denna vanliga fråga är: ett verktyg som ser till att verksamheten bedrivs enligt uppsatta riktlinjer. Ofta går en anmärkningsvärd procent av omsättningen till att hantera missuppfattningar gällande verksamhetsmål, arbetssätt och vem som har ansvar. Ett välfungerande kvalitetssystem ger svar på otydligheter för att utveckla verksamheten och ge nöjda kunder. Internationella standarder hjälper organisationer skapa välfungerande ledningssystem, bland annat ISO 9001, 14001 och 45001. I egenskap av konsult skapar vi mervärde för ditt företag och uppnår alla krav med råge.

Kontakta oss på telefon, e-post eller genom vårt kontaktformulär för ett inledande samtal!