Håll ordning med effektiv dokumenthantering

Idag är inte brist på information är ett problem – snarare tvärtom. Ett snabbt och växande informationsflöde gör det allt svårare att sålla ut väsentligheter och göra dem tillgängliga för tillfällen då de behövs. Ett stigande behov av effektiv och smidig dokumenthantering kan mötas med smarta lösningar. Vårt intuitiva verktyg DokumentVakten hjälper dig att samla, strukturera och distribuera informationen i ditt miljö- och kvalitetsledningssystem.

Skräddarsytt dokumenthanteringssystem

Vi skräddarsyr vårt dokumenthanteringssystem efter ditt unika företag. Stort fokus läggs vid användarvänlighet och du har även tillgång till vår kvalitativa kundservice om du skulle stöta på frågetecken. Fördelarna är många:

 • Dina ledningssystem görs mer användbara och lättillgängliga för medarbetarna på företaget.
 • Rätt person får tillgång till rätt information vid rätt tillfälle.
 • Arbetet med dokumenthantering underlättas med tidsbesparingar på upp till 30 procent.
 • All versionshantering och spårbarhet sköts automatiskt.
 • Dokumenthanteringssystemet hjälper till att ta fram konkreta fakta inför ledningsgrupps- och styrelsemöte.
 • Inga dokument, rutiner eller arbetsinstruktioner ”glöms” bort.
 • Ett kraftfullt verktyg för avvikelsehantering som påminner personer om oavslutade avvikelser ingår.
 • Flera rapporteringsfunktioner som hjälper till att lyfta fram områden som kan förbättras.
 • Inbyggda funktioner för uppföljning av dokument, läsfrekvens och användare.
 • Möjlighet till ett processbaserat ledningssystem som kan illustreras grafiskt med klickbara länkar.
 • Dokumenthanteringen kan integreras med vårt lagbevakningssystem LagVakten för att uppfylla så många skall-krav i ISO-standarderna som möjligt.
 • Uppfyller alla krav för dokumentstyrning och dokumentation.
 • DokumentVakten har genomgått certifieringsrevisioner och uppfyller alla krav för dokumentstyrning och dokumentation enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 och OHSAS 18001:2007.

Ett smartare dokumenthanteringssystem förvandlar med andra ord information till kunskap. Hör av dig till oss på telefon, e-post eller genom kontaktformuläret så berättar vi mer om hur DokumentVakten kan förbättra det löpande arbetet på din organisation!