Enkel och smidig hantering av avvikelser

När tillbud, olyckor, kundklagomål, reklamationer och övriga avvikelser inträffar är det oerhört viktigt att de rapporteras och åtgärdas med hjälp av ett fungerande avvikelsehanteringssystem. På så sätt kan du undvika att de återkommer och skapar nya problem. Det är också viktigt att rapportera om det saknas tydliga rutiner eller instruktioner för att hantera en avvikelse eller om rutinerna bör uppdateras.

Låt organisationen lära sig av tidigare misstag genom ett avvikelsehanteringssystem som arbetar förebyggande. På så sätt behöver du och dina medarbetare inte slösa tid på att uppfinna hjulet gång på gång. Med vår avvikelsehantering blir det lätt att se mönster i avvikelserna och att vidta åtgärder för att undvika att de återkommer. Struktur och kontroll innebär att inget tillåts falla mellan stolarna och ger trygghet till ditt företag.

Ett avvikelsehanteringssystem för ständig förbättring

Med RapportVakten är det enkelt för alla medarbetare att rapportera avvikelser och ge förslag på förbättringar. Avvikelsehanteringssystemet är en del av vår webbaserade lösning EcoVakten, som är ständigt tillgänglig och utformad för enkel navigering. Du får full kontroll över alla avvikelser som sker, kan genomföra åtgärder för att förhindra nya avvikelser och följa upp så att dessa fungerar på bästa sätt.

Självklart hjälper vi till med den korta inkörningsperioden för din nya avvikelsehantering och hjälper gärna till med att räta ut eventuella frågetecken. Du är mer än välkommen att höra av dig på telefon, e-post eller genom vårt kontaktformulär för ytterligare information om smidigare avvikelsehantering och en problemfriare vardag på jobbet för dig och dina medarbetare.