Vi hjälper dig att bli en godkänd bilverkstad!

Under 2017 kommer en ny branschstandard att införas för Sveriges alla fria bilverkstäder – Godkänd Bilverkstad. Syftet med Godkänd bilverkstad är att säkerställa kvalitet och fackmässighet för arbeten med fordon upp till 3,5 ton, detta gäller även husbilar klass II upp till 5 ton. Utgångspunkten är att bilverkstaden följer all lagstiftning som verksamheten omfattas av samt tillämpar och följer branschöverenskommelsen med Konsumentverket, den så kallade Verkstadens reparationsvillkor.

E-tjänst, lagbevakning och lagefterlevnadskontroll

EcoTech är leverantör av Godkänd Bilverkstads nya webbaserade tjänst där verkstäderna får möjlighet att samla alla företagets kvalitetsdokument, rutiner med mera. Genom tjänsten får företaget ett mycket administrativt enkelt och modernt sätt att kommunicera förändringar till personal. I tjänsten ingår även ett smart verktyg som underlättar företagets lagbevakning och lagefterlevnadskontroll.

Här är några av de lagar som du måste följa som bilverkstad

 • AFS 2001:4
  Gasflaskor. Läs mer här!
 • SÄIFS 1998:7
  Brandfarlig gas i lös behållare m.m. Läs mer här!
 • MSBFS 2013:3
  Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Läs mer här!
 • SFS 1977:1160
  Arbetsmiljölag. Läs mer här!
 • SFS 1992:1326
  Personlig skyddsutrustning. Läs mer här!
 • (EG) nr 1907/2006
  Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). Läs mer här!
 • (EU) nr 517/2014
  Om fluorerade växthusgaser. Läs mer här!
 • SFS 2016:1128
  Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Läs mer här!
 • SFS 2008:834
  Producentansvar för batterier. Läs mer här!
 • AFS 2003:6
  Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. Läs mer här!

 

Det här är Godkänd bilverkstad

Syftet med Godkänd bilverkstad är att säkerställa kvalitet och fackmässighet för arbeten med fordon upp till 3,5 ton, detta gäller även husbilar klass II upp till 5 ton. Utgångspunkten är att bilverkstaden följer all lagstiftning som verksamheten omfattas av samt tillämpar och följer branschöverenskommelsen med Konsumentverket, den så kallade Verkstadens reparationsvillkor. Källa: www.mrf.se

Kvalitetsstandarden omfattar åtta huvudområden:

 • 1. Kvalitetsledningssystem
 • 2. Organisation
 • 3. Avtal
 • 4. Lagar och föreskrifter
 • 5. Ekonomi
 • 6. Personal
 • 7. Teknik, struktur och rutiner
 • 8. Kontroll av verkstadens aktiviteter.

Godkänd bilverkstad har också krav på kvalitetskontroller från en tredje oberoende part, som exempelvis kontrollorganisationen Kontrollerad Bilverkstad – KBV, via årlig revision samt oannonserade stickprov.