Med en lagefterlevnadskontroll är du på den säkra sidan

Lagrevisioner och lagefterlevnadskontroller upprätthåller effektiviteten i ditt ledningssystem, men ser framförallt till att rådande lagstiftning följs. Genom en lagrevision kontrollerar vi verksamhetens arbetssätt och rapporterar tillbaka till dig med förslag på förändringar. Vi kontrollerar lagefterlevnad gällande miljö, arbetsmiljö, kvalitet och ISO.

De flesta näringsverksamheter omges av en lång rad lagar och förordningar ur en lagbok som uppdateras ständigt. Att bryta mot en lag kan bli både dyrt och besvärande oavsett om det sker uppsåtligt eller inte. Okunskap är ingen ursäkt, hur många och hur krångliga lagarna än må vara. Samtidigt lämnar det finstilta i de senaste lagändringarna inte mycket tid åt din kärnverksamhet. Lösningen är att låta oss utföra en revision av företagets lagefterlevnad med jämna mellanrum.

EcoTech har lång erfarenhet av att utvärdera ledningssystem inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Med lagefterlevnadskontroller hjälper vi dig undersöka om brister i uppfyllandet av miljölagar och andra krav finns inom verksamheten. Utvärderingen genomförs med hjälp av en checklista för applicerbara lagar och andra krav. En anläggningsrevision, intervjuer och genomgång av styrande och redovisande dokument hos företaget ger en bild av vilka styrkor och eventuella svagheter på områden i stil med:

  • EG-direktiv
  • EU-förordningar
  • Svenska lagar och förordningar
  • Föreskrifter och allmänna råd
  • Regionala och kommunala krav
  • Standarder och branschkrav
  • Koncernkrav och interna krav

Våra kunniga medarbetare kan utföra en lagefterlevnadskontroll som engångsinsats eller återkommande tjänst. Hör av dig till oss på telefon, e-post eller genom kontaktformuläret för ytterligare information!