Laginventering skapar begriplig information

Att genomföra en laginventering syftar till att upprätta en lista över vilka lagar som berör verksamheten och göra en företagsanpassad lagtext på förståelig svenska. Allt i samråd med företagsledningen. På så sätt får företaget relevant information kring aktuella lagar och förordningar utan att stjäla värdefull tid från kärnverksamheten. Informationen anpassas för olika medarbetare efter ansvarsområde. Resultatet av laginventeringen blir ett nyttigt hjälpmedel vid andra revisioner, exempelvis för att bevisa dokumentationskrav för vissa ISO-standarder.

Vår laginventering sker i ett antal steg:

  • På plats identifieras och sammanställs de lagar som berör verksamheten
  • Varje lag sammanfattas och översätts till en kort, begriplig text
  • Företagsspecifik information läggs till där detta behövs
  • Laglistan sorteras enligt de befattningar och avdelningar
   som berörs av respektive lag
  • Användare genomgår en introduktionsutbildning i LagVakten

 

All information från din laginventering finns tillgänglig i vårt webbaserade verktyg EcoVakten. Allt du behöver för att tillgå den är internetuppkoppling i din mobil, dator eller surfplatta. Det lätt att få en översikt på vilka bestämmelser som gäller, var du än befinner dig. Det ger en trygghet i ditt beslutsfattande och kvalitetssäkrar din lagefterlevnad.

Vi sätter kundservice i första rummet och finns tillgängliga före, under och efter laginventeringen för att svara på frågor och bidra med förslag. Vill du ha hjälp att tyda lagtexter och uppdatera dina kunskaper efter nya lagändringar? Hör av dig till oss på telefon, e-post eller genom vårt kontaktformulär för en engångstjänst eller löpande samarbete!