Skyddsrond - görs i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen

En skyddsrond är en av flera metoder för att undersöka arbetsmiljön. Det bör enligt arbetsmiljöförordningen 7 § genomföras regelbundet för att upprätthålla en kontinuerlig tillsyn. Känner du dig osäker eller har ont om tid kan vi på EcoTech hjälpa dig och ditt företag att utföra skyddsronder med syfte att säkerställa goda förhållanden på arbetsplatsen utifrån arbetsmiljölagstiftningen.

I vår tjänst skyddsrond ingår följande:

  • Kunnig personal på plats
  • Material så som checklistor för utförande av skyddsrond
  • Sammanställning av resultat
  • Efterföljande skyddsmöte som protokollförs

Vi på EcoTech kan också erbjuda att verka som systematisk arbetsmiljösamordnare i din verksamhet. Med EcoTech som extern samordnare planeras och genomförs de aktiviteter som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas enligt gällande lagar och regler, tillstånd och andra krav samt interna rutiner.