Ledningssystem som skapar värde

Vad kännetecknar ett väl fungerande ledningssystem? Vi tycker att det ska vara ett naturligt stöd i det dagliga arbetet för att skapa ordning, säkerställa kvaliteten och göra kunderna nöjda. Utöver detta ska ledningssystemet bidra till förbättringar inom företaget. Då krävs det att systemet används och uppskattas av medarbetarna.

EcoTech är ett kunskapsföretag med 30 års erfarenhet av att bygga upp och underhålla ledningssystem för små och stora företag och organisationer. Vi hjälper också till att förenkla ledningssystem som med tiden blivit svåra att hantera, så att de anpassas efter era behov och verkligen fungerar på ett säkert och kostnadseffektivt sätt i er vardag.

 

  1. Kontakta mig.

  2. Jag vill veta mer om ert erbjudande!