Systematiskt arbetsmiljöarbete är en god investering

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ger många fördelar – både mjuka och hårda. Genom att riskerna på jobbet ses över och åtgärdas ser du till att de anställda är friska, oskadade och mår bra i sina arbetsuppgifter. Genom att höja kvaliteten på produkter och tjänster samtidigt som långvarig sjukfrånvaro och personalomsättning reduceras skapas värden som höjer lönsamheten. En attraktiv arbetsplats ger också fördelar vid rekrytering.

Vi anpassar vårt arbete efter din bransch och verksamhet för att få till det bästa systematiska förbättringsarbetet för din arbetsmiljö. Man tänker ofta att arbetsmiljöarbete rör den fysiska miljön, men allt som ökar trivseln och förhindrar skada och sjukdom är viktigt att förbättra. Aspekter som chefstäthet, anpassade arbetstider och medarbetarnas inflytande är centrala.

Uppfyll kraven för arbetsmiljö med råge

Arbetsgivare har en skyldighet att säkerställa minimerade risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Enligt den svenska förordningen AFS 2001:1 ska arbetsmiljöfrågor vara inordnade i verksamheten och omfatta både de sociala och psykologiska förhållandena på arbetsplatsen. I ISO 45001 är de svenska kraven inräknade så om en organisation uppfyller kraven enligt ISO 45001 är även kraven i AFS 2001:1 uppfyllda. Enkelt förklarat är det inte både en skyldighet och investering att göra undersökningar och implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete som en del av företagets rutin.

Vi hjälper dig som vill ta ditt ansvar som chef på allvar att inte bara nå kraven med råge. Hör av dig till oss på telefon, e-post eller genom vårt kontaktformulär för mer om systematiskt arbetsmiljöarbete som gynnar hela företaget!