Systematiskt kvalitetsarbete är en god affär

Kvalitet är gratis. Det är bristen på kvalitet som kostar. En hållbar och lönsam utveckling kan bara uppnås genom ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som involverar hela verksamheten. Med hjälp av kvalitetsstandarden ISO 9001 kan du ständigt förbättra din verksamhet och därmed lönsamheten. För dig och dina medarbetares skull värdesätts användbarhet och enkelhet när vi skapar en anpassad lösning för din verksamhet. En certifiering enligt ISO 9001 är också en internationell kvalitetsstämpel för kvalitetsledningssystem som ger ett stort affärsvärde.

De åtta kvalitetsprinciperna i ISO 9001

Att förbereda inför ISO 9001 innebär att din organisation ser över sitt ledningssystem för kvalitet, med målet att uppfylla de åtta kvalitetsprinciperna.

 • Kundfokuserad organisation
  Varje organisation bör sträva efter att överträffa sina kunders krav.
 • Ledarskap
  Ledningen måste skapa en miljö där medarbetarna kan arbeta aktivt mot de mål som satts upp av organisationen.
 • Medarbetarnas engagemang
  Medarbetares fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa.
 • Processinriktning och processorientering
  Verksamheten ska fokusera på tillvägagångssätt och flöden inom verksamheten, och de resultat dessa leder till.
 • Systemangreppssätt för ledning
  Kunskap ska överföras från den enskilda individen till organisationen.
 • Ständig förbättring
  En av de viktigaste principerna är att organisationens permanenta mål bör vara ständig förbättring.
 • Faktabaserade beslut
  Beslut måste vara baserade på fakta – det vill säga analys av data.
 • Ömsesidigt fördelaktiga förhållande till leverantörer
  En ömsesidigt fördelaktig relation med leverantörer ger högre kvalitet och värde.

Vi hjälper dig omsätta kvalitetsprinciperna i konkreta handlingar baserat på din bransch och verksamhetstyp. Hör av dig till oss på mail, telefon eller genom vårt kontaktformulär för att inleda ett samtal om effektiva ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete!