Bred erfarenhet med sikte framåt

EcoTech startades 1986 och har genom åren haft uppdrag från såväl stora multinationella koncerner som små nischföretag, på deras väg mot ett aktivt, systematiskt och lönsamt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

Vi är ett kunskapsföretag som erbjuder kompletta lösningar speciellt anpassade för ert företag, ofta baserade på vårt användarvänliga webbverktyg EcoVakten, som innehåller den mycket populära LagVakten samt många andra värdeskapande funktioner.

Vår drivkraft är att med hjälp av vår kunskap och våra verktyg vara med och skapa ett mer hållbart samhälle. Långsiktiga projekt inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö bidrar till stabilare företag och organisationer med god konkurrenskraft och lönsamhet, och därmed en sundare samhällsutveckling för både människor och miljö.

Miljö- och kvalitetspolicy

Vision och affärsidé

EcoTech är ett kunskapsföretag, som utför tjänster framförallt inom områdena miljö, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet, livsmedelssäkerhet, trafik och medicinteknisk standard. Vår ambition är alltid att leverera mervärden utan högre kostnader. För att uppnå detta krävs samarbete, ömsesidigt förtroende och en god dialog mellan kund och EcoTech.
Vi har en vision om att vara ett innovativt företag som brinner för miljö och kvalitet. Vår kunskap sträcker sig långt tillbaka med ett gediget intresse för att leverera våra tjänster med hög kvalitet samt skapa goda samarbeten med våra kunder. Vårt intresse grundar sig i att tillsammans med våra kunder utveckla kunskaper, verktyg och värderingar.
EcoTech har genom sina personella resurser möjlighet att leverera kompletta och företagsanpassade lösningar, där vår samlade kunskap och kompetens integreras med nytänkande i varje uppdrag. Vi kvalitetssäkrar vårt arbete genom kontakt med kunder samt genom att utveckla och utbilda engagerade och delaktiga medarbetare.

Åtaganden och vägledande principer

EcoTech utmärks av resurseffektivitet, vilket präglar såväl arbetssätt som tjänster. Miljö- och kvalitetspolicyn ska genomsyra all verksamhet, vilket innebär att EcoTech:

  • tar hänsyn till miljön och förebygger föroreningar
  • med god marginal ska uppfylla gällande miljölagstiftning och andra krav relaterade till företagets miljöpåverkan
  • åtar sig att följa tillämpliga krav
  • ständigt ska förbättra verksamheten för att minska belastningen på vår miljö
  • bibehålla nöjda och lojala kunder
  • är en ständigt lärande organisation