Arbetsmiljö

Arbetsmiljö, SAM och riskbedömning (3h)

 • Arbetsmiljö
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning
 • Skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet
 • Gruppuppgifter och diskussion

Arbetsmiljölagstiftning (2h)

 • Lagar och förordningar
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd
 • Hur berörs vi av dagens lagstiftning inom arbetsmiljö?
 • Framtida bestämmelser/förändringar

Ledningssystem för arbetsmiljö – ISO 45001

 • Varför arbeta med kvalitetsledningssystemet enligt ISO 45001?
 • Uppbyggnad av ledningssystem
 • SAM
 • Ständiga förbättringar
 • Viktiga delar i ISO 45001 som alla på företaget bör arbeta med
 • Chefers ansvar i ledningssystemarbetet
 • Applicering på er organisation
 • Dokumentstyrning: Genomgång av dokumentation (exempel på rutiner och instruktioner)
 • Gruppuppgifter och diskussion