Internrevision

Utbildning för internrevisorer (8h)

 • Kort introduktion av ISO/OHSAS
 • Revisionsteknik
 • Definitioner och begrepp
 • Revisionsprocessen
  – Förberedelser/Planering
  – Genomförande av revision
  – Rapportering
  – Uppföljning
 • Övningar