LEAN

Att arbeta med LEAN

  • Bakgrund kring LEAN-begreppet
  • Toyota Production System (TPS)
  • Nyckeltekniker och principer för LEAN
  • Fördelar och nackdelar
  • Människor och kunder
  • Ekonomiska aspekter
  • Koppling med miljö och kvalitet
  • Case studies