Livsmedel

GMP: Good Manufacturing Practice = God Tillverkningssed (3h)

 • Vad är GMP?
 • Vilka kvalitetskrav ställs på våra produkter?
 • Vilka kontroller ska göras och vad ska dokumenteras?
 • Vilka faror kan uppstå om vår produkt inte är ren?
 • Vem har ansvar?
 • Hur kan vi arbeta för att förebygga faror?
 • Vad gäller för lokalerna och utrustningen?
 • Vilka bestämmelser finns runt personlig hygien?
 • Övning

Livsmedelshygien (3h)

 • Hygienkrav
 • Ansvar
 • Förebyggande av faror
 • Lokaler
 • Personlig hygien
 • Utrustning
 • Produkt
 • Övning